Acupuntura

IG4 L’acupuntura és una teràpia segura i eficaç que s’utilitza per preservar la salut, curar malalties i millorar el benestar físic i emocional. S’utilitzen agulles molt fines que s’insereixen en punts específics del pacient per provocar la resposta curativa del seu cos. L’acupuntura és eficaç per controlar el dolor i es poden regular les funcions fisiològiques per tractar disfuncions internes i diversos trastorns. A diferència de la medicina occidental, que massa sovint tracta el cos com un conjunt de “peces” independents i que s’ocupa de tractar la simptomatologia (donar analgèsics per combatre el dolor), la Medicina Tradicional Xinesa (MTX ) té una concepció holística i energètica. Això vol dir que s’interessa no solament a apaivagar el dolor, sinó, bàsicament, per saber i eliminar l’origen d’aquest dolor i tractar la totalitat de l’individu per a que recuperi la seva salut, tenint molt present que qualsevol patologia és una manifestació d’un desequilibri energètic que cal recuperar. L’acupuntura és la medicina que han fet servir els xinesos (i d’altres països asiàtics) per ocupar-se de la seva salut durant milers d’anys. Des de la segona meitat del segle XX, Occident s’ha interessat per la MTX i els investigadors han començat a examinar en termes mèdics occidentals els mecanismes pels quals l’acupuntura produeix canvis fisiològics. Els estudis han demostrat que l’acupuntura influeix en els sistemes nerviosos central i perifèric i que és útil contra el dolor. Tot i que la “ciència” occidental no pot explicar encara els mecanismes exactes de la medicina energètica i l’acupuntura, el cert és que aquesta funciona per a milions de pacients que l’utilitzen a Àsia i, en nombre creixent, a Occident, on ja està integrada als sistemes nacionals de salut de molts països com, Austràlia, Alemanya i d’altres països europeus. Paradoxalment, i mentre alguns “científics” que segueixen el vell paradigma de la ciència newtoniana, encara mostren el seu escepticisme, la més moderna física quàntica reconeix en les noves teories subatòmiques patrons i sistemes extraordinàriament semblants als descrits pels antics savis taoistes xinesos, pares de la MTX.En qualsevol cas, i més enllà de les discussions teòriques, nosaltres podem gaudir d’aquest saber acumulat i provat per l’experiència de milions de persones al llarg de tants anys. Us animo a que el proveu.

Comments are closed.